BLE

BLE Beaconlar

Personel Kartı

Personel / ISG Saat

Personel / Baret

Demirbaş

Demirbaş / Forklift vb.

BLE Mesh Anchorlar

Uzun Ömürlü İç/Dış Ortam Anchor

İç/Dış Ortam Anchor

Sensör Destekli Anchor

BLE Gatewayler

İç Ortam Gateway

Dış Ortam Gateway