RFID ile Depo Yönetimi

Hemen hemen tüm sektörlerde ham madde, yarı mamul ve mamul stoklama süreçleri ve bu stokların tutulduğu depolardaki stok işlemleri hala manuel ya da yarı manuel olarak yapılmaktadır.

Kreativ IoT’nin geliştirdiği Depo Yönetim Platformu ile gerek parça bazında gerekse kaza/kutu/palet bazında stok takibi anlık olarak RFID ve/veya Barcode/QRcode ile yapılabilmektedir. Platformumuz hem Barcode/QRcodelu ürünler hem de RFID etiketli ürünleri aynı anda takip ederek en maliyet avantajlı çözümü sunmaktadır. Parça stok takibinin yanı sıra demirbaş olarak belirlenmiş tüm kasa, el aletleri, tekerlekli malzeme arabaları, IT ekipmanları, ofis ekipmanları gibi pek çok ürün de aynı platform içinde takip edilebilmektedir. Saniyeler içinde tamamlanan sayımlar ve tüm stok giriş/çıkış hareketlerinin izlenmesi ile kontrolsüz hareketler önlenmektedir.

Platform tüm stok yönetim süreçlerini kapsayacak şekilde geliştirilmiş modüllerden oluşmaktadır. Bu modüller tek tek alınabildiği gibi ihtiyaca bağlı olarak birkaç adet olarak da temin edilebilir.

Modüller:

 • Depo ve Stok Yönetimi
 • İş Emri Takip ve Malzeme Hareketleri Yönetimi
 • Kalite Kontrol
 • Sipariş ve Alokasyon Yönetimi
 • Talep Toplama ve Planlama Yönetimi
 • Malzeme İhtiyaç Planlama
 • Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi
 • Üretim Planlama
 • Sevkiyat Yönetimi
 • Demirbaş Yönetimi

Kreativ Depo Yönetim Platformu ile elde edilecek kazanımlar:

 • Hem RFID hem de Barcode/QRcode ile çalışabilen sistem
 • Değerli ürünlerde RFID kullanılması, kalan ürünlerde mevcut Barcode/Qrcode kullanılması ile entegre takip
 • Ham madde, yarı mamul ve mamul anlık stok takibi
 • Anlık Kutu/Palet/Kasa stok takibi
 • Her türlü demirbaş takibi ve arama bulma özelliği
 • Hızlı sayım sayesinde üretim durdurma/tesis kapatma gerekliliği olmaması
 • RFID ile takip edilen ürünlerde tamamen dijital süreç
 • Kasa/Palet/Kutu takibi ile etkin iç lojistik yönetimi, forklift, towtruck vb. ekipman maliyet azaltma
 • Farklı platform modülleri ile tüm tedarik zincirini tek ekranda kapsayabilme ve izleyebilme
 • Modül seçme özgürlüğü
 • Mevcut ERP sistemleri ile entegre çalışma imkânı