Endüstriyel IoT (MES)

Kreativ tarafından geliştirilen yeni nesil Endütsriyel IoT platformu, eski tip SCADA otomasyon sistemlerinin yerini almakta veya mevcut sistemleri bünyesine katarak merkezileştirmektedir.

Tamamen kablosuz sensörler ve farklı IoT teknolojilerinin kullanımı sayesinde üretim alanlarındaki eski ve/veya yeni nesil tüm makinelerden veri çekmek mümkündür. Bu makinelerin ürettiği milyonlarca verinin analizlerinin yapılması, bu verilerin anlamlandırılması ve gerçek zamanlı analitik işlemeler ile proseslere özel uygulamalar tasarlanabilmektedir. Sistem aldığı verilerden yola çıkarak arka planda kullandığı yapay zekâ destekli modüller ile kendi kendine aksiyon alabilen bir Endüstri 4.0 etkinleştirme platformudur ve maksimum verim için tasarlanmıştır

PLATFORM İÇİ MODÜLLER

Platformun desteklediği başlıca protokoller:

 • OPC Server
 • Modbus
 • CANbus, CANopen
 • MTConnect
 • MQTT, CoAP, AMQP
 • TCP/IP
 • Zigbee / Mesh
 • BLE
 • WIFI / Ethernet
 • NB-IoT
 • LORAWAN
 • EUROMAP
 • Non-Circular 5G

Öne Çıkan Başlıca Özellikler:

 • İhtiyaca Özel Dashboard ve Uygulama Tasarım İmkânı
 • Gelişmiş Kural ve Motoru, Veri Analizi ve Alarm Sistemi
 • Kolay ve Sınırsız Entegrasyon (HUB)
 • Kod Geliştirme Ortamı, SDK&API Desteği
 • Mevcut ERP ve Diğer Üretim Sistemlerine Entegrasyon İmkânı
 • Hepsi bir arada Endüstri 4.0 teknolojileri
 • %100 Web Tabanlı Ölçeklenebilir Gelişmiş̧ Mimari
 • Her Tür Üretim Makinelerine Tam Entegrasyon
 • Sektör Bağımsız Her Üretim Sahasında Çalışabilme
 • Saha Bağlantısından Yetkilendirmeye Kadar Katı Güvenlik
 • Bulut ya da Lokalde Kurulum Seçeneği
 • Uygulama Etkinleştirme ve Analitik İçin Hazır Kod Ortamı

MES/OEE Modül  Tüm üretim detaylarınızı MES (İmalat Yürütme Sistemi) ile izlerken; kalite ve performans verilerinizi yapay zeka desteği ile anlamlandırıp ne kadar verimli OEE (Toplam Ekipman Etkinliği) çalıştığınızı izlemenizi ve sorunları tespit etmenizi sağlayan modüldür.

 • Gerçek üretim hızınızı görün
 • Üretim maliyetinizi görün ve azaltın
 • Planlı ve plansız duruşları görün
 • Termin sürelerinizi tutarlı hale getirin
 • Kalite ve fire skorunuzu görün
 • Üretiminizi dünyanın her yerinden izleyin

Kalite Modülü  Makine, hat ve istasyon gibi üretim birimlerinin dijital kopyalarını oluşturarak anlık hata önleme, kritik parametre takibi ve hatasızlaştırmalar sağlayan modüldür.

 • Üretim kayıplarını üretim esnasında yakalar ve büyümesini engeleler.
 • Çalışanlarınız için merkezi kalite izleme ve iyileştirme veri tabanı sağlar.
 • Ürün kalitesinin toleranslar dahilinde kalmasını sağlar.
 • Ürün kalitenizi sürekli iyileştirmenize önemli oranda katkı sağlar.
 • Üretim maliyetlerinizi azaltırken genel karlılığınızı artırır.

Kestirimci Bakım Modülü  Eksen bazlı titreşim, sıcaklık vb. parametreleri izleyerek ekipman ve makinelerin potansiyel problemlerini önceden tespit eden modüldür.

 • Ekipmanların bakım ihtiyacını arıza oluşmadan tespit edin.
 • Ekipmanınızdan daha iyi verim alın ve kullanım ömrünü uzatın.
 • Beklenmedik arıza kaynaklı duruşları ve üretim kayıplarını azaltın.
 • Sorunlu ekipman kaynaklı enerji tüketimini azaltın.

Enerji İzleme Modülü  Makinelerinizin ve tesisinizin enerji tüketimini ölçen, gereksiz tüketimleri azaltan, tüketim farkları analiz eden ve enerji faturalarınızı hafifleten enerji izleme sistemidir.

 • Fazla enerji tüketen arızalı ekipmanları tespit edin.
 • Gerçek zamanlı ve historik enerji izlenebilirliğine sahip olun.
 • Ekipmanınızdan daha iyi verim alın ve kullanım ömrünü uzatın.
 • Enerji kalitenizi yükseltin, tüketimi azaltın ve faturanızı hafifletin.